Kousagi

Based on a sketch that Naoko Takeuchi drew.